Ti kala to leei t’aidoni (parousiasi diskou)

©Smyrna orchestra