Ti kala to leei t’aidoni (parousiasi diskou)
©Smyrna orchestra